Liên hệ

    Khách hàng có thắc mắc, cần trợ giúp, tư vấn xin liên hệ số điện thoại của công ty: 0320 3786 414 . Hoặc đến làm việc trực tiếp tại trụ sở công ty. Địa chỉ : Thị trấn Lai Cách- Huyện Cẩm Giàng- Tỉnh Hải Dương.